Klubbfonden

Vad är Klubbfonden?

Vi i Hylte/Halmstad Volleybollklubb vill att alla ska kunna vara med och spela volleyboll med oss, oavsett ekonomiska förutsättningar. Det är en rättvise- och rättighetsfråga att alla ska kunna idrotta på lika villkor. Det är aldrig ett barns fel att det inte har förutsättningarna för att utöva sporten, det är inte heller barnets ansvar. Vi som klubb vill kunna göra skillnad och inkludera alla och har därför startat en fond där familjer kan ansöka om bidrag till avgifter och utrustning.

Klubbfonden är skapad för att stödja de medlemmar vars ekonomiska situation för tillfället inte klarar av de extra utgifter som volleyboll medför.

Vad kan du ansöka för?

Volleyboll är inte ansedd att vara en materialsport. Du behöver en boll, ett nät och några att spela med. I organiserad form tillkommer dock en del saker utöver det. Barn och ungdomar behöver träningskläder, träningsskor och knäskydd för att minska skaderisken. Klubben behöver få in träningsavgift och medlemsavgift för att kunna erbjuda träningsmöjligheter. I detta ingår även resor till och från turneringar och bikostnader. För socioekonomiskt utsatta familjer kan det bli alltför kostsamt och det är därför fonden är till för att täcka dessa typer av avgifter och utrustning.

Vem kan ansöka?

Du som söker bidrag ur fonden måste vara vårdnadshavare till ett barn/ungdom som antingen är eller vill bli aktiv inom Hylte/Halmstad Volleybollklubb.

Hur ansöker jag?

För att ansöka om bidrag fyller mejlar du eva.alberti@hhvolley.se med namn på barn och vårdnadshavare, vad ansökan avser, en beskrivning av din ekonomiska situation och hur ett bidrag hade gjort skillnad.

Alla inskickade uppgifter behandlas varsamt och kommer inte att spridas.

Kontakt kan även tas via våra tränare.

Klubben vill rikta ett stort tack till Sparbanksstiftelsen Kronan som har hjälp oss med ett startkapital till fonden.

Vid frågor, kontakta din närmsta tränare eller mejla till eva.alberti@hhvolley.se