Styrelsen

På årsmötet den 15 september 2020 valdes nedanstående styrelse. Samtliga styrelsemedlemar går att nå per e-post med fornamn.efternamn@hhvolley.se eller via info@hhvolley.se.

 

Ordförande:

Mårten Johansson

Vice ordförande:

Hampus Hedenberg

Sekreterare:

Julius von Martens

Övriga:

Agnes Marklund

Marcus Nilsson

Sten-Harald Söderström